Gecekondu Kanunu Değişti

Gecekondu Kanunu Değişti
Kentsel Dönüşüm

Gecekondu Kanunu Değişti

4.03.2020

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete ile yayımlandı. Kanun kapsamında imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları sil baştan değişiyor...

Halk arasında ‘Yeni İmar Kanunu’ olarak bilinen ve pek çok alanda önemli değişiklikleri kapsayan 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. 

Torbalı Ege'de yer alan habere göre; kanun kapsamında TOKİ’nin yetki alanları genişlerken Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veriler hakkında da bir dizi önemli değişiklik yapıldı. Torbalı Emlakçılar Derneği Başkanı Serkan Filiz, yeni imar kanunu değişikliği maddeleri hakkında bilgiler verdi.

GECEKONDU KANUNU DEĞİŞTİ

Yasal düzenlemeyle birlikte gecekondu kanunda değişiklik yapıldı ve bu bölgelerde yetki büyükşehirlerde belediyelerden alınıp TOKİ’ye devredildi.

TOREMDER Başkanı Filiz, “TOKİ’nin gelirlerini arttıracak yasal düzenlemeler yapılırken Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan Plan İşlem Alma Numarası alma zorunluluğu getirildi.  Plan değişikliği için askı süresince muhtarlıklarda pano zorunluluğu getirilirken yine plan değişikliği yapılan yerlere en az 30 gün süre boyunca 2 adet tabela ile bu değişikliğin ilan edilmesi zorunluluğu getirildi” diye konuştu.

YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMESİ YASAKLANDI

“Bir diğer önemli düzenleme de dikey mimari hakkında verildi” diye konuşan Başkan Filiz, “Yapılan yasal düzenleme ile ‘İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez’ maddesi ile serbestlik iptal edilmiş oldu'' dedi.

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümler 
MADDE 1 – (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin; 
a) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsizdir. 
b) Ulusal güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki hasılat paylaşımına yönelik iş birlikleri kapsamında, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile paylaşımı bedelsiz olarak yapılabilir.

İZİN BEDELİNİN 10 KATI CEZA

(2) GERÇEK kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. İzne tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere ilişkin usul, esas ve içerikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir. İzin bedeli 1/1000’lik pafta başına, yabancı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 50 TL, yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL’dir. Bu tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

Emlak8 ile kazanan emlak ofislerinden olmak ister misiniz?

Emlak8, bir asistan gibi hem emlak hem de müşteri portföyünüzü kolayca yönetir ve firmanıza özel internet sitesi sunar.

Emlak8.net sitesinde kurumsal üyeler tarafından sağlanan her türlü ilan, bilgi, içerik ve görselin gerçekliği, orijinalliği, güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin sorumluluk bu içerikleri giren kullanıcıya ait olup, emlak8.net'i bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

© Copyright 2011 - 2022 Emlak8.net bir Kod8 projesidir.

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive